پخش از گروه آرتا چاپ یزد

خواهر یه هدیست‌ به قلب و یه دوست برای روح

تولدت مبارک خواهریم